Bitcoin e ka fetišetšwa kae goba kae lefaseng ka metsotso e sego kae, ntle le mo - Western Water Catchment

Thursday, 25 August 2022

Item details

Urban area: Western Water Catchment, West Region
Offer type: Offer

Contacts

Contact name mbafjphjdmiwtjrapo

Item description

Bitcoin e ka fetišetšwa kae goba kae lefaseng ka metsotso e sego kae, ntle le motho goba setheo sefe goba sefe seo se e swerego. Bitcoin lehono e romelwa dikarolong tše dintši tša lefase ka radio, sathalaete le dinetweke tša letlooa. Ga go le e tee ya dikgetho tšeo yeo e nyakago inthanete. Gape, gauta, ka tlhago, e nyaka gore motho yo mongwe mmeleng a e iša metseng e mengwe, dinageng, dinageng, dikontinenteng, bjalobjalo E bitša tšhelete e ntši, e ja nako e bile e hlohla dithulaganyo. Gauta ke ya mmele, yeo e e gobatšago bjalo ka mokgwa wo o nago le mohola wa tšhelete setšhabeng sa lehono sa lefase ka bophara, sa dijithale, sa ngwagakgolo wa bo-21. Go e diriša go fo ba mo go sa šomego. E boima kudu e bile e a tura go e boloka le go e šireletša. Go romela gauta nageng e nngwe go be go tla tšea dibeke gomme gwa bitša tšhelete e ntši. Gape o swanetše go ithekga ka batho ba bantši gakaakaa ba boraro tshepedišong yeo. Go ba yo a sa bonagalego ke tšobotsi e bohlokwa ya bitcoin, e sego phošo. Ga e dumelele go tlemiwa lefaseng la nama. Go swara gauta go akaretša ditshenyagalelo tša go se fetoge go swana le poloko, tlhokomelo le tšhireletšo. O ka swara, wa boloka le go tiišetša di-bitcoin tša boleng bja diranta tše dimilione tše dikete bakeng sa ditshenyagalelo tše di swanago tša go ba le, go boloka le go kgonthišetša di-bitcoin tša boleng bja $1 000. O ka se bolele se se swanago ka gauta, ka ge e le boima mmeleng. Go bonolo go sepetša di-bitcoin tša boleng bja $ 10 gomme go bitša ditshenyagalelo tše di swanago le tša go sepetša di-bitcoin tša boleng bja $ 1 000 000 000. Go rwala ditekanyo tšeo tše pedi tše di fapanego tša gauta go baka dinyakwa le mathata a fapanego kudu. Gauta ga e rekišwe kae goba kae sebakeng go swana le bitcoin. Bitcoin e fenya mafokodi ao ka moka a gauta. Bitcoin e bapatšwa kudu go ralala le nako le sebaka.

Tsetela $ 300 Hwetša $ 500
Tsetela $ 500 Hwetša $ 800
Tsetela $ 1,000 Hwetša $ 2,800
Tsetela $ 1,400 Hwetša $ 3,300
Tsetela $ 1,500 Hwetša $ 4,800
Tsetela $ 1,650 Hwetša $ 5,700
Tsetela $ 1,750 Hwetša $ 6,000
Tsetela $ 7,000 Hwetša $ 10,800
Tsetela $ 11,000 Hwetša $ 19,900

www.ditšhelete tša oliver.com